همه‌ی این دلقک‌های کراوات زده، لخت‌اند. آنها با اعتماد به نفسی کاذب تصمیم گرفته‌اند از بلغور کردن غلط چند کتاب خارجی پول در بیاورند. و سازمان‌هایی که نمی دانند با بودجه آموزش خود چه کنند طعمه‌های چاق و چله‌ی این شکارچیان خرفت‌اند. سرجمع همه‌ی حرفهای شان نهایتا می شود ۲۰ صفحه مطلب متوسط و البته چند بازی مسخره گروهی.

در کشوری که مطالعه وجود نداشته باشد، شما می تواند با مرور سرسری چند کتاب و تعریف کردن آن برای مدیران و کارمندان بی‌حوصله و خواب آلود پول در بیاورید. این آسیب البته فراگیرتر از این این حرف هاست. 

مدرسه و دانشگاه درنهایت چیزی تحویل دانش‌آموز و دانشجو نمی دهد و از همین روست که به این آقایان امر مشتبه می‌شود که وقتی این همه دکتر و کارشناس ارشد بی‌سواد بر مناصب مختلف نشسته‌اند، پس چرا من خود را استاد کسب و کار جا نزنم؟ طرفه آنکه از همین طریق می‌توان یک شبه ره صد ساله پیمود و مشاور سازمان های گردن کلفت شد و پول‌های کلان به جیب زد! دوران این آقایان هم به زودی تمام می شود. دوران بیسوادان مدعی که از سر ضعف و نادانی صدای شان را کلفت می کنند و وسط جملات شان از کلمات انگلیسی استفاده می کنند.

به سازمان ها توصیه می کنم به جای ریختن پول مفت در جیب دلقک‌های کراواتی، کتابخانه‌ و سالن مطالعه‌ای در حد وسع خود در محل سازمان شان دایرکنند و به کارمندان اجازه دهند روزی یک تا دو ساعت در آرامش کتاب بخوانند. حتی خواندن رمان‌های خوب و دیدن فیلم های شاخص سینمای جهان از نشستن در این سیرک های بی محتوا، مفیدتر است.


✍️ امین سقطچی

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6507963319041826816

منبع : مدیریت استراتژیک |????یادداشتی گزنده در باب علوم مدیریت و کسب و کار در ایران
برچسب ها : سازمان ,کتاب